ผลการค้นหา : สภาวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565.ช่วงเช้าของวันนี้ ( 16 มีนาคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุต ...
2022-06-21 09:17:54
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565.ช่วงเช้าของวันนี้ ( 15 กุมภาพันธ์ 2565) รองศาสตราจารย์ ดร ...
2022-02-24 10:15:37
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565.ช่วงเช้าของวันนี้ ( 12 มกราคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุต ...
2022-01-31 10:19:50
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔.ช่วงเช้าของวันนี้ (พุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติก ...
2021-06-16 14:30:58
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓.ช่วงเช้าของวันนี้ (พุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกา ...
2020-10-14 15:06:08
ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
         ช่วงเช้าของวันนี้ (พุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเด ...
2019-06-20 21:45:26
ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
ช่วงเช้าของวันนี้ (พุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภ ...
2019-05-21 11:43:42
ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
         วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธ ...
2019-01-17 17:24:23