ผลการค้นหา : สภาวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566.ช่วงเช้าของวันนี้ (11 ตุลาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุต ...
2023-10-11 15:14:29
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2566
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2566.ช่วงเช้าของวันนี้ (12 กรกฎาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุต ...
2023-07-12 13:46:02
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566.ช่วงเช้าของวันนี้ (10 พฤษภาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุต ...
2023-05-10 18:05:18
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565.ช่วงเช้าของวันนี้ (12 กรกฎาคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุต ...
2022-08-15 16:22:04
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2565.ช่วงเช้าของวันนี้ ( 15 มิถุนายน 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ช ...
2022-08-09 10:20:50
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2565.ช่วงเช้าของวันนี้ ( 11 พฤษภาคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุ ...
2022-08-03 13:44:39
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2565.ช่วงเช้าของวันนี้ ( 18 เมษายน 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุต ...
2022-07-22 15:36:40
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565.ช่วงเช้าของวันนี้ ( 16 มีนาคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุต ...
2022-06-21 09:17:54
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565.ช่วงเช้าของวันนี้ ( 15 กุมภาพันธ์ 2565) รองศาสตราจารย์ ดร ...
2022-02-24 10:15:37
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565.ช่วงเช้าของวันนี้ ( 12 มกราคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุต ...
2022-01-31 10:19:50