ผลการค้นหา : กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567.เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 รองศาสต ...
2024-06-18 16:17:55
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567.เมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 รองศา ...
2024-05-21 10:07:59
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567.เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 รองศา ...
2024-04-05 13:47:33
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567.ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 รองศาสตรา ...
2024-03-28 15:56:55
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566.ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 รองศาสต ...
2023-12-12 13:53:22
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566.ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 รองศาสตร ...
2023-07-12 13:42:23
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566.ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 รองศาสต ...
2023-06-12 15:29:51
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566.ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 รองศาสตรา ...
2023-05-10 17:56:16
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565.*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 รองศาสต ...
2022-08-15 16:18:59
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565.*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 รองศาสตร ...
2022-08-03 13:38:10