หน้าหลัก > กิจกรรม > ฝ่ายกิจการสภาฯ > ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2562
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
18 ธ.ค. 62

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2562 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5