หน้าหลัก > กิจกรรม > ฝ่ายกิจการสภาฯ > ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
15 ต.ค. 62

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5