หน้าหลัก > กิจกรรม > ฝ่ายกิจการสภาฯ > ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
16 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5