หน้าหลัก > กิจกรรม > ฝ่ายกิจการสภาฯ > ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
16 พ.ย. 61 - 17 พ.ย. 61

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 ในวันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร 32 ชั้น 4 ห้องประชุมบรรณาศรม เวลา 13.30 น.