หน้าหลัก > กิจกรรม > ฝ่ายกิจการสภาฯ > ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2563
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
14 ต.ค. 63 - 15 ต.ค. 63

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5