หน้าหลัก > กิจกรรม > ฝ่ายกิจการสภาฯ > ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
12 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5