หน้าหลัก > กิจกรรม > ฝ่ายกิจการสภาฯ > ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
10 ก.ค. 62

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5