หน้าหลัก > กิจกรรม > ฝ่ายกิจการสภาฯ > ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
12 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 ในวันจันทร์ที 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 เวลา 09.30 น.