หน้าหลัก > กิจกรรม > ฝ่ายกิจการสภาฯ > ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
15 ก.พ. 65

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5