หน้าหลัก > กิจกรรม

ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2561
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 12/2561 ในวันพุธ ที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร 31 ชั้น 5 ห้องประชุมสภา เว ...
26 ธ.ค. 61
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ...
17 ม.ค. 62 - 18 ม.ค. 62
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้ ...
30 ม.ค. 62 - 31 ม.ค. 62
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อา ...
12 มี.ค. 62
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ...
13 มี.ค. 62
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 3/2562
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิท ...
14 มี.ค. 62
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้ ...
27 มี.ค. 62
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อ ...
13 พ.ค. 62
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2562
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ...
14 พ.ค. 62
กิจกรรมปัจจุบัน