หน้าหลัก > ประกาศ > ประชุม > ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-07-20 11:13:17ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5