หน้าหลัก > ประกาศ

สรุปมติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
มติการประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ณ ห้องปร ...
2018-12-11 10:42:23
สรุปมติ กบม. ครั้งที่ 8-2561
         จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันอั ...
2018-09-11 17:13:48
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7-2561
 สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-------------------------------จากการประชุมสภามห ...
2018-07-26 10:50:00
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-------------------------------จากการประชุมสภามหาวิทยา ...
2018-06-13 17:45:41
สรุปมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕-๒๕๖๑
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-------------------------------      &n ...
2018-06-07 15:57:52
สรุปมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
สรุปมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย         จากการประชุมกรรมการบริหารม ...
2018-05-07 17:37:59
สรุปมติ สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4-2561
>>>สรุปมติ สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4-2561 25 เมษายน 2561<<< ...
2018-04-27 10:58:18
ประกาศปัจจุบัน