ผลการค้นหา : สภาคณาจารย์และข้าราชการ

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 6/2565
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 6/2565.ในช่วงบ่ายของวันนี้ 16 มิถุนายน 2565 ผู้ช่ ...
2022-08-09 10:27:39
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 5/2565
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 5/2565.ในช่วงบ่ายของวันนี้ 12 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่ว ...
2022-08-03 14:08:13
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 4/2565
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 4/2565.ในช่วงบ่ายของวันนี้ 21 เมษายน 2565 ผู้ช่วย ...
2022-07-22 15:46:38
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 3/2565
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 3/2565.ในช่วงบ่ายของวันนี้ 17 มีนาคม 2565 ผู้ช่วย ...
2022-06-21 09:25:49
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 1/2565
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 1/2565.ในช่วงบ่ายของวันที่ 13 มกราคม 2565 ผู้ช่วย ...
2022-01-31 10:17:14
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
          ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาตราจารย์วีระ โช ...
2019-01-14 10:57:26
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
         ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาตราจารย์วีระ โชต ...
2018-10-11 20:14:10