ผลการค้นหา : กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566.ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 รองศาสต ...
2023-12-12 13:53:22
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566.ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 รองศาสตร ...
2023-07-12 13:42:23
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566.ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 รองศาสต ...
2023-06-12 15:29:51
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566.ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 รองศาสตรา ...
2023-05-10 17:56:16
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565.*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 รองศาสต ...
2022-08-15 16:18:59
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565.*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 รองศาสตร ...
2022-08-03 13:38:10
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565.*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 รองศาสตร ...
2022-06-21 09:45:18
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565.*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 รองศาสตร ...
2022-06-21 09:12:19
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565.*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 รองศ ...
2022-02-24 10:08:41
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565.*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 รองศาสตร ...
2022-01-31 10:25:34