หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม
ประชุม

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565.ช่วงเช้าของวันนี้ ( 16 มีนาคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุต ...
2022-06-21 09:17:54
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565.*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 รองศาสตร ...
2022-06-21 09:12:19
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565.ช่วงบ่ายของวันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช ...
2022-06-21 09:07:35
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565.ช่วงเช้าของวันนี้ ( 15 กุมภาพันธ์ 2565) รองศาสตราจารย์ ดร ...
2022-02-24 10:15:37
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565.//ช่วงบ่ายของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ...
2022-02-24 10:12:55
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565.*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 รองศ ...
2022-02-24 10:08:41
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565.*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 รองศาสตร ...
2022-01-31 10:25:34
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565.ช่วงเช้าของวันนี้ ( 12 มกราคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุต ...
2022-01-31 10:19:50
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 1/2565
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 1/2565.ในช่วงบ่ายของวันที่ 13 มกราคม 2565 ผู้ช่วย ...
2022-01-31 10:17:14
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔.//ช่วงบ่ายของวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เก ...
2021-06-30 18:23:27
ข่าวย้อนหลัง