หน้าหลัก > กิจกรรม > ฝ่ายกิจการสภาฯ > ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
3 ธ.ค. 61

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 ในวันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 เวลา 09.30 น.