หน้าหลัก > กิจกรรม > ฝ่ายกิจการสภาฯ > ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
30 มี.ค. 65

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5