หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > เก็บตกเทศกาลสงกรานต์ มรภ.สวนสุนันทา ประจำปี๒๕๖๒
เก็บตกเทศกาลสงกรานต์ มรภ.สวนสุนันทา ประจำปี๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-04-10 21:59:02


         ช่วงเช้าของวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย แสดงความเคารพต่อผู้บริหารและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยกองพัฒนานักศึกษาเป็นแม่งานในครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเนืองแน่น ณ ห้องช่อแก้ว อาคาร ๓๑ ชั้น ๕