หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-12-06 15:46:00


         ช่วงบ่ายของวันนี้ (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) นายประทีป เฉลิมภัทรกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕