หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเช้า)
ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ช่วงเช้า)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-01 11:50:06


ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
.

ช่วงเช้าของวันนี้ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เริ่มการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม โดยมีกลุ่มนักศึกษา กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตจากตัวหน่วยงานชั้นนำ กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน และ กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งให้ข้อมูลให้กับคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อรวมข้อมูลและเสนอต่อผู้บริหารต่อไป ณ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ ห้องประชุมช่อแก้ว
.
https://uc.ssru.ac.th/home , https://ssru.ac.th/home
.
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาราชภัฏอันดับ๑