หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-29 17:14:08


         ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ /ช่วงบ่ายของวันนี้// นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ . ก่อนเริ่มการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยได้ส่งมอบทุนการศึกษาจากการเปิดรับบริจากในงานคอนเสิร์ต "เพลงไทยครบวงจร" วันงาน ๘๐ ปี สวนสุนันทา ให้กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และท่านได้ส่งมอบทุนการศึกษานี้ให้กับ คณบดี ศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาต่อไป . //เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๗.๐๐ น.