หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-02-28 10:41:13

         

         ช่วงบ่ายของวันนี้ (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕