หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-08-06 11:09:01
         ช่วงบ่ายของวันนี้ (๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕