หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > นายกสภาฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี
นายกสภาฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-18 13:18:26         ในวันนี้ (18 กันยายน 2561) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมี อาจารย์ศุภมิตร  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น