หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-01-15 10:07:22

//ในวันนี้// อาจารย์รุ่งโรจน์ ตรงสกุล ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยความพิเศษการประชุมในวันนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการได้จัดกิจกรรมจับของขวัญ เนื่องในวันดิถีขึ้นปีใหม่ และได้เชิญรองผู้อำนวยการ สสสร. มาแนะนำโครงการ "พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา" ณ ห้องประชุมศรีตรัง โรงแรมตรัง เวลา ๑๓.๓๐น.//