หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-06-20 21:54:35


         //ช่วงบ่ายของวันนี้(๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒) ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภา อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.