หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-06-20 21:45:26


         ช่วงเช้าของวันนี้ (พุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕