หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-01 11:50:29


ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

.

         ช่วงเช้าของวันนี้ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ ห้องประชุมช่อแก้ว โดยประชุมหารือและตั้งข้อซักถาม โดยนำไปใช้กลับการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มในวันนี้

.

https://uc.ssru.ac.th/home , https://ssru.ac.th/home

.

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาราชภัฏอันดับ๑