หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 2-2566
ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 2-2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-26 17:05:54


ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ  ครั้งที่ 2-2566
.
//วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม 2566 นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 และออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet พร้อมเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru