หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2567
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-18 16:14:13


ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2567

.

ช่วงเช้าของวันที่ 12 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2567 พร้อมด้วยการประชุมระบบออนไลน์ (Google Meet)

.

เสร็จสิ้นการประชุม 10.30 น.

.

https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru