หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 5/2565
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 5/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-03 14:08:13


การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 5/2565
.
ในช่วงบ่ายของวันนี้ 12 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 และระบบประชุมออนไลน์ (Google Meet)
.
//โดยการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระเสนอผ่านการพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. รับทราบ รายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนฯ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565
2. รับทราบ การเข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 (มิถุนายน - เมษายน พ.ศ. 2565)
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru