หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-12 11:39:12


ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566
.
ช่วงบ่ายของวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ดร.สมชาย อัศวเศรณี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru