หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 5/2566
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 5/2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-12 11:33:29การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 5/2566
.
ในช่วงเช้าของวันที่ ( 11 พฤษภาคม 2566) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มอบหมาย อาจารย์จันทนา แจ้งเจนเวทย์ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru