ผลการค้นหา : ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566.ช่วงบ่ายของวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ดร.สมชาย ...
2023-05-12 11:39:12
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
ช่วงบ่ายของวันนี้ นายสมชาย อัศวเศรณี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ...
2019-05-21 11:26:35