หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔.//ช่วงบ่ายของวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เก ...
2021-06-30 18:23:27
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔.ช่วงเช้าของวันนี้ (พุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติก ...
2021-06-16 14:30:58
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔.//ช่วงบ่ายของวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิด ...
2021-04-28 16:23:17
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔.ในช่วงบ่ายของวันนี้ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสต ...
2021-04-08 15:35:20
ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓.//ช่วงบ่ายของวันนี้ (๘ เมษายน ๒๕๖๔) นาง ...
2021-04-08 15:30:30
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
          ช่วงเช้าของวันนี้ (พุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกา ...
2021-04-07 18:43:08
ประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
ประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓.//ช่วงบ่ายของวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ...
2020-12-01 16:05:03
ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (รอบบ่าย)
ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (รอบบ่าย).ช่วงบ่ายของวันนี้ (๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) คณ ...
2020-12-01 13:57:53
ข่าวย้อนหลัง