หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567.ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 รองศาสตรา ...
2024-03-28 15:56:55
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2566.ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 รองศาสต ...
2023-12-12 13:53:22
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566.//ช่วงบ่ายของวันที่ 16 ตุลาคม 256 ...
2023-10-16 17:47:15
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566.ช่วงเช้าของวันนี้ (11 ตุลาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุต ...
2023-10-11 15:14:29
ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 4-2566
ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ  ครั้งที่ 4-2566.//วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ ...
2023-08-03 17:13:57
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566.//ช่วงเช้าของวันที่ 14 กรกฎาคม 256 ...
2023-07-14 16:15:37
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2566
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2566.ช่วงเช้าของวันนี้ (12 กรกฎาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุต ...
2023-07-12 13:46:02
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2566.ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 รองศาสตร ...
2023-07-12 13:42:23
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566.ช่วงบ่ายของวันที่ 29 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิด ...
2023-07-06 10:09:20
มรภ.สวนสุนันทาผนึกกำลัง คว้ารางวัลระดับชาติ
มรภ.สวนสุนันทาผนึกกำลัง คว้ารางวัลระดับชาติ.ในวันนี้อาจารย์และนักศึกษา ของ มรภ.สวนสุนันทา เข้ารับเกี ...
2023-07-06 09:59:05
ข่าวย้อนหลัง