หน้าหลัก > กิจกรรม > ฝ่ายกิจการสภาฯ > ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 12/2562
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 12/2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
19 ธ.ค. 62

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 12/2562 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5