หน้าหลัก > กิจกรรม > ฝ่ายกิจการสภาฯ > ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 9/2563
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 9/2563

ผู้ดูแลเว็บ admin
8 ต.ค. 63 - 9 ต.ค. 63

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 9/2563 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5