หน้าหลัก > กิจกรรม > ฝ่ายกิจการสภาฯ > ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 7/2562
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 7/2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
25 ก.ค. 62 - 2 ต.ค. 62

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 7/2562 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5