หน้าหลัก > กิจกรรม > ประชุม > นายกสภาฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี
นายกสภาฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ admin
18 ก.ย. 61 - 31 ธ.ค. 64         ในวันนี้ (18 กันยายน 2561) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดยมี อาจารย์ศุภมิตร  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา จ.อุดรธานี อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น