หน้าหลัก > กิจกรรม > ฝ่ายกิจการสภาฯ > ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
6 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 ในวันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร 31 ชั้น 5 ห้องประชุมสภา เวลา 13.30 น.