หน้าหลัก > กิจกรรม > ฝ่ายกิจการสภาฯ > ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
12 ธ.ค. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561 ในวันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 เวลา 09.30 น.