หน้าหลัก > กิจกรรม > ฝ่ายกิจการสภาฯ > ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
31 ส.ค. 65

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5