หน้าหลัก > กิจกรรม > ฝ่ายกิจการสภาฯ > ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
17 ส.ค. 65

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบรรณาศรม อาคาร 32 ชั้น 4