ผลการค้นหา : uc

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อา ...
2019-03-01 11:24:21
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ...
2019-01-08 16:16:03
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561 ในวันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ช ...
2018-11-17 12:17:37
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2561
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2561 ในวันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร 31 ชั้น 5 ห้องประชุมสภา ...
2018-11-01 10:48:34
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 ในวันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ...
2018-10-20 14:13:54
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 ในวันจันทร์ที 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิ ...
2018-10-20 13:49:20
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 11/2561
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 11/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประช ...
2018-10-20 12:45:37
ประชุมเสวนาสี่สภา ปี2561
ประชุมเสวนาสี่สภา ปี2561 วันที่ 12-14 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี ...
2018-09-11 17:42:25
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 ในวันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 ณ ...
2018-09-18 12:08:34
ประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
ประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อา ...
2018-09-18 12:09:24