ผลการค้นหา : Meeting

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2563 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ช ...
2020-12-01 16:29:36
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2563
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2563 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น ...
2020-12-01 16:28:20
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั ...
2020-10-08 08:30:15
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2563
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2563 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ...
2020-10-08 08:27:35
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อ ...
2020-10-08 08:27:19
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 9/2563
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 9/2563 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทย ...
2020-10-08 08:21:20
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2562
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2563 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั ...
2020-10-08 08:29:13
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 12/2562
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 12/2562 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาว ...
2019-12-09 10:43:24
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2562
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2562 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น ...
2019-12-09 10:28:29