หน้าหลัก > กิจกรรม > ฝ่ายกิจการสภาฯ

ประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561
ประชุมส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อา ...
8 ม.ค. 61 - 10 ม.ค. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2561 ในวันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 ณ ...
18 ก.ย. 61 - 19 ก.ย. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมเสวนาสี่สภา ปี2561
ประชุมเสวนาสี่สภา ปี2561 วันที่ 12-14 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี ...
12 ต.ค. 61 - 14 ต.ค. 61
เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จ.เพชรบุรี
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 ในวันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร 3 ...
6 พ.ย. 61 - 7 พ.ย. 61
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 11/2561
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 11/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประช ...
8 พ.ย. 61 - 9 พ.ย. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 ในวันจันทร์ที 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิ ...
12 พ.ย. 61 - 13 พ.ย. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 ในวันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ...
16 พ.ย. 61 - 17 พ.ย. 61
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2561
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2561 ในวันพุธ ที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร 31 ชั้น 5 ห้องประชุมสภา ...
28 พ.ย. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 ในวันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิท ...
3 ธ.ค. 61
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2561 ในวันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ช ...
12 ธ.ค. 61
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กิจกรรมปัจจุบัน