Home > News > Meeting > นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-21 18:56:08


         ในวันนี้ (21 กันยายน 2561 เวลา 14.00น.) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทีมผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มาให้การต้อนรับ